Als er meer info is: klik dan op dit > teken onderaan in het betreffende item.

Tsjerkepaad 2024


Tsjerkepaad in Noardburgum en Twijzelerheide .............
Lees meer 

Geluidsinstallatie kerk

De afgelopen weken is er door Hessel druk gewerkt om de nieuwe geluidsinstallatie te installeren. Een hele klus maar ...
Lees meer 

World Servants volgen?

Woensdag 17 juli zijn onze World Servantsgroep voor ...
Lees meer 

Oppimpen hal en gordijnen kompaszaal

De hal van It Kompas zal worden opgepimpt en daar zijn .......
Lees meer 

Europa Kinderhulp

Maak het verschil in het leven van een kwetsbaar kind.
Wordt ook vakantiegezin!

Stichting Europa Kinderhulp organiseert al circa 60 jaar......
Lees meer 

..............................................

Als je de draad kwijt bent, vertrouw er dan op dat God alle touwtjes in handen heeft!

Minsken fan 'e wei, jaargang 2024, nr.4

Nieuws van onze Classispredikant ds. Riemer Praamsma
Lees meer 

Minsken fan 'e wei, jiergong 2024, nûmmer 4 (Fryske versie)

Nijs fan ús classispredikant dûmny Riemer Praamsma
Lees meer