donderdag, 09 februari 2023

Agenda

Zondag 12 februari

09.30 uur:   Da. C. Bark - Bakker

Ouderling van dienst: Tjipke van der Velde

Diaken van dienst: Henk Visser

Lector: Griet de Boer - van der Wal

 

Orgel: Hennie van der Meer

Beamer: Thomas Veenstra

 

Zingen voor de dienst: ELB 72: 1, 5

Collectes: Kerk, Jeugd

Berichtgeving

 

Aandacht en medeleven voor de

bevolking van  Oekraïne.

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

De website van de classis Fryslân

is hier te vinden.

 

Formulier voordracht ambtsdarger

is hier te vinden 

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login