zaterdag, 03 december 2022

Agenda

Zondag 27 november  1e Advent

09.30 uur:   Themadienst

Ouderling van dienst: Anneke Bosma

Diaken van dienst: Jan Dijkstra

Beamer: Gosse Bakker

        

Verteller: Bart Sikkema, van Wycliffe

Muzikale begeleiding van de band

“Lighthouse”

 

Collectes:    Wycliffe Bijbelvertalers

                     Kerk

Kaars en gedicht: Hans en Romke

        

Tijdens deze dienst is er

KINDERNEVENDIENST

 

Berichtgeving

 

Aandacht en medeleven voor de

bevolking van  Oekraïne.

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

De website van de classis Fryslân

is hier te vinden.

 

 

Video's

 Gedachtenisdienst

13 november 2022

 

Te bekijken op:

Livestream

 

De orde van dienst: 

Liturgie

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login