maandag, 08 augustus 2022

Agenda

Zondag 31 juli

09.30 uur:    Gez. dienst in De Banier

Voorganger: Ds. F. Pierik

Ouderling van dienst: Ria Hietkamp

Diaken van dienst: Jappie Ellens

Lector: Jappie de Wilde

Zingen voor de dienst: ELB 53: 1-4, 10

                       

Orgel: Jelle Dotinga

Beamer: Bennie v.d. Heide

Collectes: 1e  Gez. Kerken

                 2e  Bread Basket

 

Zondag 7 augustus

09.30 uur: Gez. dienst in Herv. kerk

Voorganger:  ds. J.G. Arensman

Ouderling: Hannie Meetsma

Diaken: Jan Dijkstra

Collectes:    1e  Gez. Kerken

                    2e  Bread Basket

Livestream via Hervormde kerk

zie Foarearst

Zondag 14 augustus

09.30 uur: Gez. dienst in De Banier

Voorganger: Kand. B. Coster

Ouderling van dienst: Alie Kamstra

Diaken van dienst: Henk Visser

Lector: Hannie Meetsma-Postma

Orgel: Jelle Dotinga

Beamer: Sem Visser

Zingen voor de dienst: ELB 72: 1-3

Collectes: 1e  Gez. Kerken

                 2e  Bread Basket

Zondag 21 augustus

09.30 uur: Gez. dienst in Herv. kerk

Voorganger:  ds. W. Feenstra

Ouderling: Anneke Bosma

Diaken: Jan Dijkstra

Collectes: 1e  Gez. Kerken

                 2e  Bread Basket

 

Livestream via Hervormde kerk

zie Foarearst

 

Berichtgeving

 

Aandacht en medeleven voor de

bevolking van  Oekraïne.

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

De website van de classis Fryslân

is hier te vinden.

 

 

Video's

Zondag 19 juni 09.30 uur

ds. F. Fink

 

 

 

 

Zondag 3 juli 09.30 uur

ds. J.D. Kraan

 

 

 

 

Zondag 10 juli 09.30 uur

ds. G.J. van Wieren

 

 

 

 

Zondag 17 juli 09.30 uur

ds. H. de Vries

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login