zondag, 24 september 2023

Agenda

Zondag 24 september

09.30 uur:    Ds. J. Bakker,

                    viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: Hannie Meetsma

Diaken van dienst: Henk Visser

Lector: Sjoukje Douma - Henstra

                       

Orgel: Hennie van der Meer

Beamer: Thomas Veenstra

Collectes: Diaconie, Kerk

 

11.00 uur: Verkorte viering H.A.

World Servants

 

Twijzelerheide bouwt aan verandering

Maar zoekt daarvoor ook klusjes in

Twijzelerheide. Graag willen wij allerhande

klussen voor u/jullie doen tegen

een vrijwillige bijdrage.

Denk hierbij aan grasmaaien, snoeien,

bladeren harken, opruimen of andere

klusjes die blijven liggen.

Samen met u/jullie spreken we af hoe,

wat en wanneer.

Belangstelling?

Bel of app met Joanne 06-19755953 of

Ruurd 06-83838533

DE 7 HOOFDZONDEN

Safehouse of kraakpand

Historicus Johan Huizinga besloot zijn boek

‘In de schaduwen van morgen’ met de

inmiddels beroemde, beruchte zinnen …:

Wij leven in een bezeten wereld.

En wij weten het.

Het zou voor niemand onverwacht komen,

als de waanzin eensklaps uitbrak in een

razernij, waaruit deze arme Europese

mensheid achterbleef in verstomping en

verdwazing, de motoren nog draaiende

en de vlaggen nog wapperende, maar

de geest geweken.’

Hij schreef het in 1935.

Het vond z’n vervulling in de jaren 1939-1945 …

Maar zou het voor ons vandaag minder waar zijn:

Wij leven in een bezeten wereld’?

Of weten we het niet.

Of willen we het niet weten …?

De vlaggen nog wapperende,

desnoods omgekeerd …

 

Klik hier voor de preek van ds.Wouda

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login