zondag, 02 april 2023

Agenda

 

Zondag 2 april - Palmpasen

09.30 uur:    Ds. W. Feenstra

Ouderling van dienst: Wytse Posthumus

Diaken van dienst: Jappie Ellens

Lector: Henk Visser

                       

Orgel: Hennie van der Meer

Beamer: Marten Veenstra

Collectes:    Kerk

Diaconie (zie blz. 5)

09.30 uur: KINDERKERK

 

Of je nu een toevallige bezoeker bent,

of op dit spoor gezet bent door het

artikeltje uit het kerkblad.

Wat je vindt, is informatie over de te

houden voorlichtingsbijeenkomst,

waar van alles wordt verteld over een

werkvakantie met World Servants.

Een werkvakantie in het buitenland met

World Servants, daar moeten heel wat

stappen voor gezet worden.

Maar het begint allemaal bij die eerste stap

En voor het zetten van deze stap,

geven we je graag een duwtje, omdat we,

als kerk, het “omzien naar elkaar”  als

een opdracht  zien.

Een medewerker World Servants zelf

zal deze avond de presentatie verzorgen.

Deze informatieavond vind plaats op

vrijdag 31 maart, vanaf 19.30 in het

gebouw “it Kompas” van de

prot. Gemeente De Banier te Twijzelerheide.

We zien je graag verschijnen.

Klik hier voor meer informatie  

Video's

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login