zaterdag, 30 september 2023

Agenda

Zondag 1 oktober

09.30 uur:    Ds. T. Oldenhuis

Ouderling van dienst: Alie Kamstra

Diaken van dienst:

Lector: Els de Boer-Sijszeling

                       

Orgel: Hennie van der Meer

Beamer: Sem Visser

Collectes:    Kerk en Israel

Missionaire Werkgroep

 

09.30 uur: Kinderkerk

World Servants

 

Twijzelerheide bouwt aan verandering

Maar zoekt daarvoor ook klusjes in

Twijzelerheide. Graag willen wij allerhande

klussen voor u/jullie doen tegen

een vrijwillige bijdrage.

Denk hierbij aan grasmaaien, snoeien,

bladeren harken, opruimen of andere

klusjes die blijven liggen.

Samen met u/jullie spreken we af hoe,

wat en wanneer.

Belangstelling?

Bel of app met Joanne 06-19755953 of

Ruurd 06-83838533

D

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login