Pastoraat

Het pastoraat in de gemeente wordt verzorgd door de wijkouderlingen.
Zij worden hierin bijgestaan door ds. Feenstra.
In voorkomende situaties (ziekenhuis, overlijden ziekte e.d.) wordt u verzocht om contact op te nemen met uw wijkouderling.
Wie dat is kunt u vinden in het jaarboekje van onze kerk.
Het algemene contactadres voor het pastoraat is Els de Boer-Sijzeling
email: deboerels@hotmail.com
tel. 0643788825  

 
terug