Pastoraat

Het pastoraat in de gemeente wordt verzorgd door de wijkouderlingen.
Zij worden hierin bijgestaan door ds. Feenstra.
In voorkomende situaties (ziekenhuis, overlijden ziekte e.d.) wordt u verzocht om contact op te nemen met uw wijkouderling.
Wie dat is kunt u vinden in het jaarboekje van onze kerk.
De vermelding in ons kerkblad, "Foarearst", wordt verzorgd door Ria Hietkamp.
Voor contact met spoed is zij telefonisch te bereiken via 0644 851 937.
Anders graag via haar emailadres: riahietkamp@gmail.com
terug