donderdag, 27 januari 2022

Agenda

Zaterdag 22 januari  13.30 uur

Dankdienst voor het leven van

Hinke Visser

Livestream 22 januari (vernieuwd)

 -

Zondag 23 januari 09.30 uur:

Voorganger: Ds. G.J. van Wieren,

Viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst:

Wytse Posthumus

Diaken van dienst: Henk Visser

Lector: Clasien van der Wal

Orgel: Hennie van der Meer

Beamer: Bennie van der Heide

Collecte: Diaconie

11.00 uur: Verkorte viering H.A.

Livestream 23 januari

 -

Maandag 24 januari 13.30 uur

Afscheidsdienst van

Folkert Feddema

Livestream 24 januari

 

 

Overzicht laatste diensten

Livestream Video 5 december

Livestream Video 12 december

Livestream Video 19 december

Livestream Video 24 december

Livestream Video 25 december

Livestream Video 31 december 

Livestream via: youtube hervormde gemeente twijzelerheide

Livestream Video 2 januari

Livestream video 9 januari 

Livestream Video 16 januari

 

 

 

 

Berichtgeving

Coronabrief van de classis (klik Hier)

 

Website bericht coronamaatregels, 14-01-2022

Zoals reeds in de Foarearst vermeld,

vindt u hier de laatste wijzigingen van

de coronamaatregels die voor ons,

als kerk van Twijzelerheide, gaan gelden.

Dit, als gevolg van de afgekondigde

versoepelingen van vrijdag 14 Januari.

We zijn blij te kunnen melden, dat we het

weer verantwoord vinden om de kerkdeuren

open te kunnen zetten.

M.a.w. we mogen u/jullie zondag 16 januari

hartelijk welkom heten.

Gezien het feit dat dit besluit op korte termijn

genomen moest worden en de adviezen van

het CIO (Interkerkelijk Contact voor

Overheidszaken) voor ons nog niet bekend

waren, gelden voor zondag zeker

nog de bekende basismaatregels.

Hier valt ook het dragen van een mondkapje

onder, bij het in en uitgaan van de kerk

en een maximaal aantal bezoekers van

50 personen.

Wat het zingen betreft, dit willen we,

in elk geval voor zondag, nog graag

beperken tot hooguit een (slot)lied

op beperkte toon.

Er wordt zondag ook nog geen koffie

geschonken na de dienst.

Komende week hopen we meer duidelijkheid

te krijgen over de stand van zaken,

dit vindt u dan weer terug in het kerkblad.

Mooi dat u het belangrijk vond om van het

laatste nieuws op de hoogte te willen zijn,

door een bezoek te brengen aan onze

website. Tot besluit willen we nog de

hoop uitspreken, dat het zondag een

gezegende dienst mag worden, ongeacht

of jullie het nu in de kerk of thuis achter

de koffietafel bijwonen.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad. 

Tjipke van der Velde

Video's

Zondag 16 januari 09.30 uur

mw. A. Plantinga, liturigsche dienst psalm 84

 

 

 

 

Zaterdag 22 januari 13.30 uur

Tanktsjinst foar it libben fan Hinke Visser

 

 

 

 

Zondag 23 januari 09.30 uur

Heilig Avondmaal met ds. G.J. van Wieren

 

 

 

 

Maandag 24 januari 13.30 uur

Afscheidsdienst van Folkert Hart Feddema

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login