Orde van dienst 14-4-2024

voor de gezamenlijke kerkdienst van de protestantse gemeente Noardburgum en de protestantse gemeente “De Banier” te Twijzelerheide op de tweede zondag van Pasen (zondag van de Goede Herder) 14 april 2024 om 10.00 uur.

Deze dienst staat in het teken van liederen van Huub Oosterhuis.

Kerkgebouw: Noardburgum
Voorganger: ds. Wybe Feenstra
Organist: Jaap Smid
Lector: Wietske de Vries
Solozang: Albert Eisinga
Beamist: Hans Bijlsma

Deze dienst is voorbereid door enkele leden van de werkgroep ‘Van dromen naar doen’ (Noardburgum) en de ‘Werkgroep bijzondere diensten’ (Twijzelerheide).

Inloop met koffie (vanaf 9.30 uur)

Orgelspel
Luisterlied: Lied 278 (‘Dit huis vol mensen’ door Trijntje Oosterhuis)

Lied voor de dienst: Lied 601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)
  • Zingen vers 1
  • Enkele collages
  • Zingen vers 2
  • Enkele collages
  • Zingen vers 3
  • Filmfragment
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 221: 1 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Beginwoorden (wisselspraak tekst Lied 277)
Groet

Inleiding op de dienst

Boodschap van Huub Oosterhuis (Via beamer een beeldopname)

Gezongen kyrietekst: Lied 807 (Een mens te zijn op aarde)
Ter illustratie: enkele collages en toelichting
Gloria: Lied 632 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven)

Schriftlezingen: Psalm 23 (uit: ‘150 Psalmen vrij’)
Johannes 10: 11-16
Gezongen en gelezen: tekst Lied 23f (Mijn herder, Gij alleen)

Overdenking, uitlopend op
Lied tegen de derde wereldoorlog (gezongen door Albert Eisinga)

(Ter inleiding op de gebeden):
Zingen: Lied 362: 1 (Hij die gesproken heeft een woord dat gaat)

Gebeden (afgewisseld met het gezongen refrein van:
‘Hoor Je mij’ (door Trijntje Oosterhuis)
(Ter afsluiting van de gebeden):
Zingen: Lied 362: 3 (Van U is deze wereld, deze tijd)

Vóór de collecte de stem van Huub Oosterhuis
Hij leest de tekst van het lied: ‘Wie zijn leven niet wil geven’
Collecte
Luisterlied tijdens de collecte:
‘Wie zijn leven niet wil geven’ door Trijntje Oosterhuis.

Aandacht voor de collages
Slotlied Lied 419 (Wonen, overal, nergens thuis)

Zending (Geef de moed niet op)
Zegen
Orgelspel


 
terug