Kerkrentmeesters

De taak van het college van kerkrentmeesters is in het bijzonder het beheer en onderhoud van de gebouwen en de verantwoordelijkheid voor de financiën. Het meest bekende voorbeeld waar het college zorg voor draagt is ongetwijfeld de Aktie Kerkbalans.
De Aktie Kerkbalans is de grootste bron van inkomsten voor onze kerk en een belangrijk fundament om onze kerk financieel draaiende te houden.
terug