Het orgel

Het orgel in onze kerk begon begin 1980 veel storingen en problemen te geven. Onderzoek wees uit dat een ingrijpende restauratie, dan wel nieuwbouw noodzakelijk was geworden. Na uitvoerig overleg en het overwegen van diverse mogelijkheden, viel tenslotte het besluit de slechte gedeelten van het orgel geheel te vernieuwen en nog bruikbare onderdelen na restauratie opnieuw toe te passen. Bovendien werd besloten het instrument te voorzien van een bescheiden vrij pedaal. Ook werden voorbereidingen getroffen om het orgel in een later stadium te voorzien van een tweede manuaal, te bouwen als onderpositief. De werkzaamheden werden opgedragen aan de fa. Hendriksen & Reitsma te Nunspeet. Dhr. Ing.Tjibbe Heidinga uit Leeuwarden trad op als adviseur van de kerk. De eerste fase van de restauratie en vernieuwing van het orgel kon begin 1983 worden afgerond.  
terug