de Foarearst

Kerkblad "Foarearst"

Onze gemeente heeft een eigen kerkblad, genaamd "Foarearst"
Deze wordt elke vrijdag, door een groep gemeenteleden, aan huis bezorgd.
Het is ook mogelijk om het kerkblad digitaal te ontvangen, dit kunt u aanvragen bij Hessel Romkes (zie e-mailadres hieronder)
Hier kunt u tevens terecht voor het geval u nog geen abonnement heeft en dit wilt aanvragen.

De bijdrage voor het kerkblad bedraagt €12,50 per jaar (postabonnees €31,50 per jaar)
Nieuw ingekomenen ontvangen de Foarearst de eerste 6 weken gratis.
Voor het plaatsen van kopij in het kerkblad moet het uiterlijk woensdagavond om 19.00 uur aanwezig zijn om het in diezelfde week nog geplaatst te krijgen.
Voor zowel het digitaal ontvangen, nieuw abonnement of inleveren van kopij kunt u gebruik maken van het emailadres: foarearst@knid.nl 
terug