WBD

De Werkgroep Bijzondere Diensten, afgekort met WBD, organiseert diensten die op een of andere manier "bijzonder" zijn.
Denk b.v. aan de paascyclus, adventsperiode, bid- en dankdag.
Daarnaast verleent ze op diverse andere fronten ondersteuning.
terug