It Kompas

Naast de kerk hebben wij het bijgebouw 'It Kompas', deze is in 1974 door vrijwilligers gebouwd. Hier is ruimte voor vergaderingen in kleine kring, een speciale ruimte voor de jeugd en een grote zaal voor het in een grotere groep bijeenkomen.
Tevens vinden hier, vanaf een bepaald tijdstip, kerkdiensten plaats, dit in verband met de hoge energiekosten.

Voor het houden van vergaderingen e.d. is It Kompas en de bijgebouwen alleen beschikbaar op maandag en woensdag. Dit o.a. om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Wanneer het bijeenkomsten zijn van een kleine groep mensen, willen wij u vragen om in overweging te nemen deze bij iemand thuis te organiseren. Voor het vastleggen van een vergadering wordt u verzocht altijd contact op te nemen met onze kosteres Annie van der Heide op telefoonnummer 0511-442745, email: b.heide2@chello.nl

 

terug