Diakonaat is:


Dienen, dienstbaar, zijn, als bijbelse opdracht.
Opkomen voor de zwakkeren, staan voor rechtvaardigheid en het eerlijk Delen van al het goede wat ons door God gegeven is,
Doen wat goed is voor de minder bedeelden.

3 woorden, als meest beknopte omschrijving van onze taak:  Dienen Delen Doen.
Als diakonie, handen en voeten gebruiken om, in eigen omgeving, dienend en dienstbaar bezig te zijn.
Maar onze taak is ook om motiverend en uitnodigend te zijn, om daarmee anderen te prikkelen om dienstbare doeners te zijn.
Daarnaast uit onze dienstbaarheid zich ook in het geven van financiële hulp aan diverse organisaties en projecten die zich bezighouden met de nood in de wereldwijde samenleving.  

 
terug