Missionaire werkgroep

De missionaire werkgroep vormt, samen met onze Hervormde broeders en zusters, een werkgroep die activiteiten ontplooit en ondersteunt waarmee Gods aanwezigheid, in kerk, dorp en wereldwijd, bekend wordt gemaakt.
terug