ANBI gemeente

Algemene gegevens Pg. De Banier behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente De Banier
Telefoonnummer (facultatief): 0511-443637
RSIN/Fiscaal nummer: 1949834
Nummer Kamer van Koophandel: 76589072
Website adres: http://www.debanier.frl/anbi_gemeente
E-mail: info@debanier.frl
Adres: Bjirkewei 68
Postcode: 9287 LG
Plaats: Twijzelerheide
Postadres: Bjirkewei 68
Postcode: 9287 LG
Plaats: Twijzelerheide
 
Beleidsplan.
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

Op de website: vindt u het beleidsplan 2023- 2027 van onze gemeente.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
terug