ANBI diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI:

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE TWIJZELERHEIDE

Telefoonnummer (facultatief): 0511-443637
RSIN/Fiscaal nummer: 824119824
Nummer Kamer van Koophandel: 76589072
Website adres: http://www.debanier.frl/anbi_diaconie
E-mail: info@debanier.frl
Adres: Bjirkewei 68
Postcode: 9287 LG
Plaats: Twijzelerheide
Postadres: Bjirkewei 68
Postcode: 9287 LG
Plaats: Twijzelerheide

Beleidsplan.
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
 
terug