zaterdag, 30 september 2023

Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp - voor korte of langere tijd - aan mensen elders in de wereld.

 

Vervoer

Mensen die niet (meer) zelfstandig naar de kerk kunnen maar wel graag de diensten bij willen wonen, kunnen contact opnemen met de diaconie. Dit wordt ook al onderling met familie of kennissen geregeld, maar het kan voorkomen dat er op een moment niemand beschikbaar is. In zo'n geval kunt u contact opnemen met de dienstdoende diaken.
Voorop elke Foarearst worden de naam en het telefoonnummer vermeld van de betreffende diaken, die u kunt bellen tot zaterdagavond 19.00 uur.

Klussendienst

Er kan een moment komen dat u het niet meer ziet zitten om kleine klusjes in huis nog zelf te doen. U kunt hierbij denken aan het ophangen van een lamp of schilderij, een tuinhekje repareren of een douchekop vervangen. Vindt u in uw omgeving niemand die dit voor u kan doen, neemt u dan gerust contact op met de klussendienst van de diaconie.
De diaconie zal dan binnen onze gemeente vrijwilligers gaan zoeken om voor u het klusje te kunnen klaren. Dus vraag gerust uw wijkdiaken.

 

Beleidsplan.

Ons actueel beleidsplan kunt u hier vinden ( Clicken).

 

Login