zaterdag, 30 september 2023

Gemeente

 

Dit is de website van de Protestantse Gemeente "De Banier" te Twijzelerheide. Hier kunt u kennis maken met onze kerk en gemeente. U vindt hier informatie over de gemeente, wat haar bezielt en wat zij doet. Kijk rustig rond. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen onder 'Contact'.

U bent natuurlijk ook welkom om een van diensten mee te maken. Op de 'Home' bladzijde vindt u de aanvangstijden en voorgangers. Als u niet in de gelegenheid bent de kerk te bezoeken, is er de mogelijkheid de dienst rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren via www.kerkomroep.nl

De kerk ziet zich als deel van de wereldwijde kerk die het geloof belijdt in de drie-enig God. De gemeente voelt zich aangetrokken tot elementen uit de evangelische beweging en richt zich op haar plaats in haar omgeving als dorp.

 Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit: moderamen, wijkouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
Het moderamen is wat men ook wel noemt het dagelijks bestuur. Zij bereidt vergaderingen voor, voert kerkenraadsbesluiten uit en formuleert beleidsvoorstellen.
De wijkouderlingen verzorgen met de predikant het pastoraat in de gemeente. Onder het pastoraat vallen de wijkavonden, ziekenbezoeken, bezoeken bij rouw, geboortes en huwlijken.
De ouderling-kerkrentmeesters vormen met de kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters. Dit college vormt in onze gemeente het bestuur van de commissie van beheer.
De diacenen zijn verantwoordelijk voor hulp aan behoeftigen. Zowel in eigen gemeente, in eigen land maar ook voor hulp in buitenland. Deze laatste wordt geco√∂rdineerd door oa. 'Kerk in Actie'. 

Predikant

Sinds het vertrek van ds. G. van Wieren (augustus 2014) is onze gemeente enige tijd vacant geweest. Op 10 januari 2021 is  ds. W. Feenstra  als predikant aan onze gemeente bevestigd.

 

 

Login