zaterdag, 30 september 2023

Visie en missie

Samen gemeente zijn

De Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide vindt haar inspiratie in God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Lerend en levend vanuit de genade van God en door gebed willen wij kerk van Jezus Christus zijn. Vanuit de Bijbel wordt ons daaraan richting gegeven. Wij zijn een veelzijdige gemeente, die een levendige geloofsgemeenschap wenst te vormen. Wij geloven dat God, ondanks alle verscheidenheid, alle mensen tot bloei wil laten komen. Ieder met zijn unieke talenten kan meewerken in Gods Rijk.

Visie

We zijn een gemeente in beweging, waarbij traditie en vernieuwing elkaar niet uitsluiten. Het Woord van God staat centraal in de traditionele en moderner vormgegeven kerkdiensten. Met respect voor en betrokkenheid op elkaar willen wij een sterke geloofsgemeenschap vormen. Een gemeente waarin mensen in bewogenheid naar elkaar omzien door contact te maken en te luisteren bij moeilijke, verdrietige en blijde gebeurtenissen.

Missie

Onze missie is: een levendige en hoopvolle christelijke gemeenschap te zijn waarin ruimte is voor ontmoeting met God en met elkaar. Een gemeente waarin talenten worden benut om bruggen te slaan tussen mensen en groepen binnen en buiten onze gemeente. Een dienstbare kerkgemeenschap waar Bijbelse begrippen als vrede, vergeving, liefde, elkaar bijstaan en recht doen ertoe doen.

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login