Pinksterfeest in Veenklooster


O.M.G.
U kent deze afkorting waarschijnlijk wel. Het staat voor “Oh My God”.
Waar het precies vandaan komt weten we niet. Maar de kreet werd voor het eerst gebruikt door een Britse admiraal, die een briefje schreef aan Winston Churchill tijdens de Eerste Wereld Oorlog.
OMG is een reactie op iets opzienbarends. Iets wat ons emotioneert of verbaast.
Ik stel me zo voor dat de toehoorders bij de Pinkstertoespraak van de apostelen voor vrijwilligers.in onze tijd ook deze kreet zouden hebben gebruikt.
Er staat namelijk in het boek Handelingen dat de mensen buiten zichzelf en
verbijsterd waren door wat ze hoorden en wat ze zagen. De apostelen waren
vervuld met de Heilige Geest. Ze lieten horen en zien dat God voor ieder die
dat wil aannemen een persoonlijk God is. Een God die jou in je eigen taal wil
aanspreken. Zo kun je inderdaad van “mijn” God spreken. Hij wil je bevrijden,
troosten en kracht geven in een wereld die je nauwelijks meer kunt volgen.
De apostelen getuigen van Jezus van Nazareth. “Deze Jezus heeft God doen
opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van
God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de
Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort” (Handelingen 2:32 en 33 HSV).
De apostelen roepen de mensen op om hun oude leven achter zich te laten.
Alleen door Jezus gaat je dat lukken. Alleen door de eindeloze liefde van God de Vader te aanvaarden is een nieuw leven mogelijk. 
Ik hoop dat u op het Pinksterfeest 2024 in Veenklooster iets mag ervaren van die persoonlijke liefdevolle God. Dat u in de ontmoeting met elkaar mag getuigen van “Only My God”. En ook als u het allemaal (nog) niet zo zeker weet, bent u van harte welkom om bemoedigd te worden door een toespraak, een mooi lied of een lekker bakje koffie met een goed gesprek. Ik wens iedereen alvast een prachtig Pinksterfeest toe!

Lieuwe Bijleveld
Voorzitter Pinksterfeest Veenklooster

PROGRAMMA
Vrijdag 17 mei
20.00 uur
gezamenlijke start voor vrijwilligers
Cateringtent

Zaterdag 18 mei
10.00-12.00 uur
Mannenontbijt met Theo de Jong (Good News ZA) € 5,00
Cateringtent

10.00-12.00 uur
Vrouwenevent High-Tea met Jinke de Jong (Good News ZA) € 5,00
Samenkomsttent

15.00-18.00 uur

Brommertocht met bij terugkomst spreker Theo v.d. Pas, live Elvis muziek door Roel Couperus en patat/snack, € 10,00
Evenemententerrein

20.00-22.00 uur

Concertavond met Westerlauwers Mannenkoor en spreker: Gerbram Heek.
Samenkomsttent

(Scroll verder naar beneden voor het programma van zondag 19 en maandag 20 mei)


PROGRAMMA 

Zondag 19 mei
13.30-15.00 uur
Praisedienst met Sjem, spreker Ronald Bouw en avondmaal.
Evenemententerrein

15.00-17.00 uur
Wandeltocht (Emmaüs-wandeling)
Cateringtent

19.00 uur
Ballonvaart, Gods schepping bewonderen vanuit de lucht.
Opgeven via: www.jph-ballonvaarten.nl
Evenemententerrein

20.00-22.00 uur

Praise & worship met projectkoor o.l.v. Arnold Wienen en Sera Noa, € 10,00
Samenkomsttent

Maandag 20 mei
10.00-12.00 uur
Kinderprogramma: Arcanta Poppentheater.
Samenkomsttent

10.00-12.30 uur
Openluchtdienst in het bos met spreker Bert Noteboom
en muziek van Praiseband Revival.
Veenkloosterbos

13.00-16.00 uur

Beleefroute.
Veenkloosterbos

13.00-15.00 uur

Bos koffiebar: Jair.
Veenkloosterbos

12.00-17.00 uur

Markt, open podium, workshops, sport en spel.
Evenemententerrein

14.30-15.30 uur

Concert van New World Son.
Samenkomsttent

16.00-18.00 uur

Afsluiter met pianist Ronald Postema, om mee te zingen.
Samenkomsttent

Bestel nu je tickets en wees erbij!
www.pinksterfeest.com
 
terug