Orde van dienst 16-6-2024


Voorganger ds. Wieger Baas
Thema: Geloof, Hoop, Liefde

Voor de dienst ELB 178: 1, 2, 3

Welkom door de kerkenraad en mededelingen

Intochtslied Psalm 139: 1, 2

Stilte

Woorden aan het begin

Psalm 139: 3, 4

Vandaag gaat het over GELOOF, HOOP, LIEFDE.

Samenzang als inleiding op ons gebed Psalm 139: 14

Gebed

NLB Lied 273: 1, 2, 3, 4, 5

Romeinen 8: 20-27

Marcus 4: 35-41

Zingen NLB Lied 333 (3x)

Verkondiging

GELOOF, HOOP, LIEFDE.

1 Johannes 4: 17-21

Samenzang lied 838: 1, 2, 3, 4

Dankgebed en voorbeden, stilte, Onze Vader …

Collecte

Slotlied: NLB Lied 969: 1, 2, 3, 4

Wegzending en zegening

Gemeente: Amen.

Bij de uitgang de tweede collecte


 
terug